Esther Piñol
ESTHER 2
ESTHER1
Esther Piñol
Esther Piñol Belmonte

L'art, des de la meva perspectiva i experiència vital és com respirar, alguna cosa que és habitual, present en el nostre dia a dia i necessària; és el mitjà d'expressió tan ideològica com emocional al qual jo com a individu puc accedir i amb el qual fer-me entendre. L'art és en la meva vida des que tenc memòria, sempre he estat una persona molt inquieta a qui li ha agradat crear i inventar coses noves a l'hora d'expressar-me. Com a artista no sabria definir-me, m'agraden multitud d'estils i mitjans ja que per a mi l'art no sols es troba en el paper i el boli sinó en la vida mateixa.

Mira la seva obra