Margalida Adrover Vidal

Margalida Adrover Vidal
Margalida Adrover Vidal

Margalida Adrover Vidal

Actualment estic cursant il·lustració a l’EASDIB. Tot i que des de ben petita m’havia decidit a enfocar el meu futur cap al món de les ciències, fa pocs anys vaig decidir que al que realment em
volia dedicar era a l’art.
Encara no tenc cap tipus d’estil definit i estic provant constantment distintes tècniques tant de
dibuix com de pintura, tradicional i digital.

Mira la seva obra