Trágiko
FOTO 2
FOTO 2
Trágiko
Miguel Ángel Morales Notario

Artista nòmada, no arrelat enlloc ni en cap àmbit. Des de ben jove vaig sentir la crida del món a través del dibuix, la pintura i l'expressió gràfica-plàstica. Des de llavors, em va interessar aconseguir i interioritzar tot aquest coneixement artístic pel meu compte, fins a poder ser capaç d'expressar el meu món a través de l'art.

Mira la seva obra