ODS Grup
ODS - VERTICAL
ODS - HORITZONTAL
ODS Grup

ODS va ser un projecte que va començar el 2018. Es podria dir que ja tenim certa experiència a l’hora de fer concerts i sempre intentam oferir música de qualitat. El nostre repertori ha estat variat, però sempre hem fet covers rock pop. Han passat moltes persones durant tot aquest temps i a poc a poc s’ha anat unint més el grup. Ara tenim una nova iniciativa: començar a fer temes propis, i de moment anam avançant bé. Tots els components actuals tenim un nivell avançat amb els nostres instruments i un compromís amb el grup que fan que els assajos no es desaprofitin i que començar nou repertori ens requereixi molt de temps. 

Mira la seva obra